Home Du học Nhật Bản Du học Nhật Bản theo học bổng chính phủ.

Du học Nhật Bản theo học bổng chính phủ.

Du học Nhật Bản

duhoctructuyen.edu.vn Bộ giáo dục và đào tạo thông báo tuyển sinh 120 chỉ tiêu du học Nhật Bản theo học bổng chính phủ năm 2016.

Du học Nhật Bản

Số lượng ứng viên sơ tuyển như sau:

Trình độ sau đại học: tuyển 80 ứng viên (thời gian học từ 03 đến 05 năm, bao gồm 06 tháng học tiếng Nhật);

Trình độ đại học: tuyển 30 ứng viên gồm 15 ứng viên thuộc ngành kỹ thuật và 15 ứng viên thuộc ngành xã hội (thời gian học từ 05 đến 07 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật);

Trình độ cao đẳng: tuyển 05 ứng viên (thời gian học 04 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật);

Trình độ trung cấp chuyên nghiệp: tuyển 05 ứng viên (thời gian học 03 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật).

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

– Là công dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, thực sự mong muốn sang Nhật Bản du học.

– Có đủ sức khoẻ để học tập tại nước ngoài.

– Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

– Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2015.

– Đăng ký ngành học đúng hoặc gần với ngành đang học tại Việt Nam hoặc ngành đã được đào tạo bậc đại học, thạc sĩ.

Lệ Giang tổng hợp