Home Học bổng du học Học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản 2018

Học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản 2018

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học Nhật Bản (MEXT) mở đơn học bổng quốc tế dành cho sinh viên muốn theo học tại một trường đại học của Nhật Bản dưới dạng chương trình học bổng của chính phủ Nhật (MEXT) năm 2018.

Bậc học: Cử nhân

Ngành học chọn lựa cơ bản : Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm học phí và các loại phí khác, sinh hoạt phí 117.000 yên một tháng và các khoảng chi tiêu từ 2.000 đến 3.000 yên một tháng dành cho các ứng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu, cũng như phí di chuyển tới Nhật.

Học bổng có giá trị từ tháng 4/2018 đến 3/2023, bao gồm cả 1 năm học tiếng Nhật dự bị.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là công dân các nước có quan hệ ngoại giao với Nhật
Sinh từ ngày 2/4/1996 đến 1/4/2001
Phải hoàn tất bậc học phổ thông trước tháng 3 năm 2018.
Phải chấp nhận học và trau dồi tiếng Nhật khi đến Nhật.
Thông tin chi tiết xem trong hướng dẫn đính kèm bên dưới.
Hạn chót nộp hồ sơ:

16/06/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp các tài liệu liên quan đến cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước sở tại. Vì quá trình tuyển sinh khác nhau tùy theo mỗi nước, vui lòng liên hệ với đại sứ quán Nhật Bản để biết thêm chi tiết.

Tất cả ngành/chuyên ngành được đào tạo bởi đơn vị cấp học bổng

Giá trị học bổng là: toàn phần

>> Cơ hội dành cho các bạn có đam mê tìm hiểu, lĩnh hội các tri thức nước Nhật và có ý định du học tại Nhật Bản